Předkonferenční workshop - Fyzika, filosofie a vzdělávání

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Kotlářská 2, Brno, pavilon č. 6 (budova fyzikálních ústavů), posluchárna F2.

Workshop je věnován tematice, jíž se ve svém díle zabýval Ernst Mach - mechanika, atomy, filosofie. Příspěvky jsou zaměřeny na širší oblast této tematiky, historickou i současnou, včetně vazby na otázky vzdělávání. Všechny příspěvky budou (po úspěšném recenzním řízení) uveřejněny v monografickém sborníku.

Čtvrtek 15. 5. 2008 (moderátor Jiří Langer, jednací jazyk - čeština)

14:00 -14:50   Registrace.
15:00 -15:05   Zahájení: Štefan Zajac, předseda Jednoty českých matematiků a fyziků.
15:05 -15:15   Martin Černohorský (Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta):
                       Dvacet let od oslav Ernsta Macha v Praze a v Brně.

FYZIKA

15:15 -15:25   Jan Kadrnoška (Themis, Turnov):
                        Hledá se 'Machův' Machův princip.
15:25 -15:35   Pavel Voráček (Lunds Universitet, Astronomiska Institutionen):
                        Je neslučitelnost mezi Machovým principem a Obecnou teorií relativity skutečná?
15:35 -15:45   Martin Černohorský (Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta):
                        Newtonova translačně/rotační formulace prvního zákona pohybu.
15:45 -15:55   Jana Musilová (Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta):
                        Rotace v prvním axiomu.
15:55 -16:05   Jan Obdržálek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta):
                        Machovy výhrady k Newtonovým Principiím - tehdy a dnes.

FILOSOFIE

16:05 -16:15   Jan Zouhar (Masarykova univerzita, Filozofická fakulta):
                        Ernst Mach a evropská filozofie přelomu 19. a 20. století.
16:15 -16:25   Miloš Dokulil (Masarykova univerzita, Fakuta informatiky):
                        Zkušenost setrvale provokovaná teorií.
16:25 -16:45   P ř e s t á v k a.
16:45 -16:55   Vladimír Havlík (Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.):
                        Ernst Mach a evoluční pojetí vědy.
16:55 -17:05   Jiří Dan (Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta):
                        Ernst Mach a současná psychologie vnímání.
17:05 -17:10   Hayo Siemsen (University of Aplied Sciences - FH OOW, Emden):
                        The psychology o Ernst Mach.

VZDĚLÁVÁNÍ

17:10 -17:20   Hayo Siemsen (University of Aplied Sciences - FH OOW, Emden):
                        Ernst Mach and the question of the consequences of Darwin for science teaching:
                        General principles, history of ideas and the genesis of the learning process.
17:20 -17:30   Lubomír Sodomka (Technická univerzita Liberec):
                        Vyučování fyziky, Nobelovy ceny a Ernst Mach.
17:30 -17:40   Aleš Trojánek (Gymnázium Velké Meziříčí):
                        Zamyšlení nad setrvačnými silami.
17:40 -17:50   Michal Černý (Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta):
                        Interdisciplinárnost vědeckého myšlení ve vztahu k edukačnímu systému.
17:50 -18:00   David Kordek, Petr Šroll (Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta):
                        Podpora žáků talentovaných na fyziku.

Večer na pozvání předsedy Jednoty českých matematiků a fyziků.
Univerzitní klub Masarykovy univerzity, Brno, Žerotínovo nám. 9, 19:30 hodin.