Stěžejní akce v rámci Brněnských dnů Ernsta Macha 2008 proběhnou ve dnech 15.-17. května 2008.

15. května 2008   Předkonferenční workshop "Fyzika, filosofie a vzdělávání"
16. května 2008   Konference "Mach - Fyzika - Filosofie"
17. května 2008   Slavnost odhalení reliéfu Ernsta Macha v Brně-Chrlicích

Pořadateli těchto akcí jsou Univerzita Karlova v Praze, Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brně, Akademie věd ČR, Jednota českých matematiků a fyziků, statutární město Brno spolu s městskou částí Brno-Chrlice.