Slavnost odhalení reliéfu Ernsta Macha v Brně-Chrlicích

Pořadatel: Masarykova univerzita společně se statutárním městem Brnem a městskou částí Brno-Chrlice.

Sobota 17. 5. 2008

Slavnost odhalení reliéfu Ernsta Macha v Brně-Chrlicích za účasti představitelů pořadatelských institucí konference "Mach - Fyzika - Filosofie", Univerzity Graz a Ernst-Mach-Institut Freiburg.

Sál v Chrlicích (moderátor Jiří Langer)
10:00 -10:10   Uvítání hostů: Ing. Vladimír Kučera (starosta městské části Brno-Chrlice).
10:10 -10:25   Pozdravné projevy.
10.25 -11:00   Martin Černohorský (Přírodovědecká fakulta MU):
                        Ernst Mach a jeho jubilea.
11:00 -11:15   Marie Fojtíková (Masarykova univerzita, Česká konference rektorů):
                       Ohlédnutí za Brněnskými dny Ernsta Macha 1988.

Odhalení reliéfu Ernsta Macha na fasádě jeho rodného domu.
11:30 -12:00   Slavnostní odhalení reliéfu prvním náměstkem primátora statutárního města Brna.

Oběd pro zvané hosty na pozvání rektora Masarykovy univerzity.