Zahraniční přednášející

Prof. Dr. Walter Thirring, Dr.h.c. (Universität Wien / Erwin Schrödinger Institut Wien)
Dr. Klemens Rumpf (Karl-Franzens-Universität Graz)
Dr. Eberhard Schneider (Ernst-Mach-Institut Freiburg)

Domácí zvaní přednášející

Prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc. (Ústav teoretické fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze)
Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc. (Ústav teoretické fyziky a astrofyziky, Přírodovědecká fakulta,
Masarykova univerzita)
Prof. RNDr. Jan Fischer, DrSc. (Fyzikální ústav AV ČR)
RNDr. Marie Fojtíková (Česká konference rektorů)
Prof. PhDr. Josef Krob, CSc. (Katedra filozofie, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita)
Doc. RNDr. Jiří Langer, CSc. (Ústav teoretické fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze)
Prof. RNDr. Jana Musilová, CSc. (Ústav teoretické fyziky a astrofyziky, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita)
Prof. RNDr. Jan Novotný, CSc. (Ústav fyzikální elektroniky, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita)
Doc. RNDr. Jan Obdržálek, CSc. (Ústav teoretické fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze)
Prof. Ing. Antonín Píštěk, CSc. (Letecký ústav, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně)
Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc. (Ústav fyziky, Přírodovědecko-filozofická fakulta, Slezská univerzita)
Mgr. Emilie Těšínská (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR)
Prof. Rikard von Unge,Ph.D. (Ústav teoretické fyziky a astrofyziky, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seznam účastníků

Jaroslav Andrle (Masarykova univerzita)
Jan Bednář (Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze)
Jiří Bičák (Ústav teoretické fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze)
Martin Černohorský (Ústav teoretické fyziky a astrofyziky, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita)
Michal Černý (Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita)
Jiří Dan (Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita)
Jaroslav Dittrich (Ústav jaderné fyziky AV ČR, Řež)
Petr Dub (Vysoké učení technické v Brně)
Miloš Dokulil (Fakulta informatiky, Masarykova univerzita)
Jan Fischer (Fyzikální ústav AV ČR)
Marie Fojtíková (Česká konference rektorů)
Luděk Frank (Ústav přístrojové techniky AV ČR, Brno)
Vladimír Havlík (Filosofický ústav AV ČR, Praha)
Martina Hlavatá (Masarykova univerzita)
Ivan Hruška (Ústav filosofie a společenských věd, Filosofická fakulta, Univerzita Hradec Králové)
Josef Janás (Katedra fyziky, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita)
Jan Janík (Ústav teoretické fyziky a astrofyziky, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita)
Jan Kadrnoška (Themis Turnov)
David Kordek (Katedra fyziky, Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové)
Josef Krob (Katedra filozofie, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita)
Demeter Krupka (Katedra algebry a geometrie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci)
Olga Krupková (Katedra algebry a geometrie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci)
Josef Kuběna (Ústav fyziky kondenzovaných látek, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita)
Vladimír Kučera (OÚ Městská část Brno-Chrlice)
Jiří Langer (Ústav teoretické fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze)
Rostislav Mach (Ústav jaderné fyziky AV ČR)
Jana Musilová (Ústav teoretické fyziky a astrofyziky, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita)
Ludmila Nezhybová (Gymnázium Brno, tř. Kpt. Jaroše 14)
Jan Novotný (Ústav fyzikální elektroniky, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita)
Jan Obdržálek (Ústav teoretické fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze)
Pavel Pavlíček (Společná laboratoř optiky, Univerzita Palackého v Olomouci)
Jana Pekařová (Univerzita Hradec Králové)
Antonín Píštěk (Letecký ústav, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně)
Jiří Prchlík ()
Miroslav Randa (Katedra obecné fyziky, Západočeská univerzita v Plzni)
Miloš Rotter (Ústav teoretické fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze)
Klemens Rumpf (Karl-Franzens-Universität Graz)
Eberhard Schneider (Ernst-Mach-Institut Freiburg)
Hayo Siemsen (University of Applied Sciences, Emden, Oldenburg, Wilhelmshafen)
Lubomír Sodomka (Technická univerzita v Liberci)
Zdeněk Stuchlík (Ústav fyziky, Přírodovědecko-filozofická fakulta, Slezská univerzita)
Petr Šroll (Katedra fyziky, Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové)
Dalibor Štys (Ústav fyzikální biologie, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
Emilie Těšínská (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR)
Walter Thirring (Universität Wien / Erwin Schrödinger Institut Wien)
Aleš Trojánek (Gymnázium Velké Meziříčí)
Rikard von Unge (Ústav teoretické fyziky a astrofyziky, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita)
Pavel Voráček (Astronomiska Institutionen, Lund)
Bohumil Vybíral (Katedra fyziky, Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové)
Štefan Zajac (Jednota českých matematiků a fyziků)
Peter Zamarovský (Fakulta elektrotechnická, České vysoké učení technické v Praze)
Jan Zouhar (Katedra filozofie, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rezervovaná místa

Milada Bartlová (Ústav fyziky, Fakulta elektrotechnická, Vysoké učení technické v Brně)
Martin Bureš (Ústav teoretické fyziky a astrofyziky, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita)
Lenka Czudková (Ústav teoretické fyziky a astrofyziky, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita)
Aleš Gottvald (Ústav přístrojové techniky AV ČR)
Jan Hollan (Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka v Brně)
Pavel Hruška (Ústav fyziky, Fakulta elektrotechnická, Vysoké učení technické v Brně)
Mojmír Kováč ()
Otto Litzman (emeritní profesor, Masarykova univerzita)
Vladislav Navrátil (Katedra fyziky, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita)
Pavel Přecechtěl (Gymnázium Matyáše Lercha)
Martin Reissner (Obor kultury, Magistrát Města Brna)
Jiří Spousta (Ústav fyzikálního inženýrství, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně)
Jindřiška Svobodová (Katedra fyziky, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita)
Gabriel Szász (Ústav teoretické fyziky a astrofyziky, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita)
Jan Švancara (Ústav fyziky Země, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita)
Irena Vykoupilová (Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka v Brně)