Konference "Mach - Fyzika - Filosofie"

Sněmovní sál Nové radnice, Brno, 16. 5. 2008.

Pátek 16. 5. 2008 - dopoledne (moderátorka Jana Musilová)

08:30 -09:10   Registrace.

09:15 -09:30   Zahájení: Univerzitní město Brno vítá účastníky konference.
                       Roman Onderka, primátor statutárního města Brna
                       Petr Fiala, rektor Masarykovy univerzity
                       Jiří Drahoš, místopředseda Akademie věd České republiky
                       Karel Rais, rektor Vysokého učení technického v Brně
                       Jan Bednář, prorektor Univerzity Karlovy v Praze
                       Štefan Zajac, předseda Jednoty českých matematiků a fyziků

Epistemologie
09:30 -09:50   Jiří Langer (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta):
                        Mach a Einstein.
09:50 -10:10   Jan Novotný (Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta):
                        Ernst Mach, Kurt Gödel a vesmír.

Kosmologie a elementární částice
10:10 -10:40   Jiří Bičák (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta):
                        Mach and Cosmology.
10:40 -11:00   Zdeněk Stuchlík (Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta):
                       Vliv temné energie (kosmologické konstanty) v astrofyzikálních
                       procesech v aktivních galaktických jádrech.

Intermezzo
11:0 -11:15     Jiří Langer et al.:
                        Impulzy z Předkonferenčního workshopu.
                        Náměty účastníků workshopu na využití jeho výsledků ve fyzikálních,
                        filosofických a vzdělávacích prostředích.
11:15 -11:30   P ř e s t á v k a.

Fyzika - Filosofie
11:30 -11:50   Jan Fischer (Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.):
                        Atomismus.
11:50 -12:10   Antonín Píštěk (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství):
                        Ernst Mach a letectví.
12:10 -12:30   Josef Krob (Masarykova univerzita, Filozofická fakulta):
                        Machův příspěvek k filosofii - Od akustiky k empiriokriticismu.
12:30 -12:35   Informace organizátorů.
12:35              K o n e c   d o p o l e d n í h o   p r o g r a m u.


Friday, 16 May 2008 - afternoon (moderator Jan Fischer)

14:30 -15:10   Klemens Rumpf (Karl-Franzens-Universität Graz):
                       Mach in Graz.
15:10 -15:20   Martin Černohorský (Masaryk University, Faculty of Science):
                       The manuscript J. T. Blackmore et al.: Ernst Mach's Prague 1867 to 1895.
                       Prepared to be published maybe in Prague.
15:10 -15:20   Jiří Langer et al.:
                       A few words on the Preconference Workshop.
15:35 -16:00   B r e a k.
16:00 -16:40   Eberhard Schneider (Universität Freigurg, Ernst-Mach-Institut):
                       The Ernst-Mach-Institut - Present Fields of Research /
                       Continuation of Mach´s Shock Wave Investigations.

16:40 -17:00   Emilie Těšínská (Academy of Sciences, Institute of Contemporary History):
                       Ernst Mach, His Prague Physics Students and Their Careers.
17:00 -17:05   Information of Organizers.
17:05              C l o s i n g.


Společenský večer na pozvání rektora Vysokého učení technického v Brně.
Atrium Centra VUT, Brno, Antonínská 1, 19:30 hodin.