Pořadateli ústředních akcí 15.-17. 5. 2008 jsou Univerzita Karlova v Praze, Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brně, Akademie věd ČR, Jednota českých matematiků a fyziků, statutární město Brno spolu s městskou částí Brno-Chrlice.

Programový výbor konference v rámci BDEM

 • předseda Doc. RNDr. Jiří Langer, CSc. (UK)
 • místopředseda Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc. (MU)
 • Prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc. (UK)
 • Prof. RNDr. Petr Dub, CSc. (VUT)
 • Prof. RNDr. Jan Fischer, DrSc. (AV ČR)
 • RNDr. Marie Fojtíková (MU)
 • Prof. RNDr. Jan Novotný, CSc. (BP JČMF)
 • Doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc. (UK)
 • Mgr. Emilie Těšínská (ÚSD AV ČR)
 • Doc. Ing. Štefan Zajac, CSc. (JČMF)

Organizační výbor konference v rámci BDEM

 • předsedkyně Prof. RNDr. Jana Musilová, CSc. (MU)
 • tajemník Ing. Jaroslav Andrle (MU)
 • výkonná sekretářka Mgr. Martina Hlavatá (MU)
 • Prof. RNDr. Petr Dub, CSc. (VUT)
 • Doc. RNDr. Josef Janás, CSc. (MU)
 • RNDr. Jan Janík, Ph.D. (MU)
 • Ing. Vladimír Kučera, starosta (MČ Brno-Chrlice)
 • Doc. RNDr. Jan Obdržálek, CSc. (JČMF)
 • PhDr. Mgr. Martin Reissner (SM Brno)
 • Doc. Ing. Štefan Zajac, CSc. (JČMF)

MU = Masarykova univerzita
VUT = Vysoké učení technické v Brně
UK = Univerzita Karlova v Praze
BP JČMF = Brněnská pobočka Jednoty českých matematiků a fyziků
JČMF = Jednota českých matematiků a fyziků
SM Brno = Statutární město Brno
AV ČR = Akademie věd České republiky
ÚSD AV ČR = Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR
MČ Brno-Chrlice = Městská část Brno-Chrlice