Předkonferenční sborník: Sborník abstrakt bude plně k dispozici na webových stránkách BDEM. Plná znění přihlášených příspěvků budou dostupná účastníkům konference tamtéž. Abstrakta v rozsahu do ½ normostrany (900 znaků) ve WORDu písmem Times New Roman velikosti 12pt zašlete do 23. 3. 2008 na adresu e-mail: .

Pokonferenční sborník: Z konference bude do konce roku 2008 vydán recenzovaný monografický sborník na CD a v tištěné podobě. (Verze CD bude obsahovat i powerpointové prezentace přednesené na workshopu a konferenci.) Články pro sborník musí být připraveny v LaTeXu, podrobnější pokyny a styl ke stažení budou k dispozici do 15. 3. 2008.