Příspěvky účastníků budou prezentovány v rámci předkonferenčního workshopu Fyzika, filosofie a vzdělávání. Workshop je věnován tematice, jíž se ve svém díle zabýval Ernst Mach – mechanika, atomy, filosofie. Vítány jsou především příspěvky z širší oblasti této tematiky, historické i současné, včetně možnosti vazby na otázky vzdělávání. Příspěvky budou zpracovány a prezentovány raportérským (zpravodajským) způsobem, některé z nich budou vybrány k ústní prezentaci. Názvy a abstrakta všechn zaslaných příspěvků a plná znění všech příspěvků úspěšných v recenzním řízení budou uveřejněny v monografickém sborníku.