Příspěvky zvaných přednášejících a příspěvky účastníků vybrané zpravodaji k ústní prezentaci je třeba připravit v elektronické podobě (PC + dataprojektor k dispozici).