2. června 2008    Ernst Mach
17:00 -19:00          Přednáška Jana Novotného a Josefa Kroba. "Jeskyňka" Úřadu městské části Brno-střed, Dominikánská 2, Brno.
                              Pořádá brněnská odbočka Masarykovy dělnické akademie.

17. května 2008   Slavnost odhalení reliéfu Ernsta Macha v Brně-Chrlicích
10:00 -12:00

16. května 2008   Mach – Fyzika – Filosofie
08:30 -17:05         Konference. Sněmovní sál Nové radnice v Brně, Dominikánské náměstí 1, Brno.

15. května 2008   Fyzika, filosofie a vzdělávání
14:00 -18:00         Předkonferenční workshop. Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Kotlářská 2, Brno.

13. května 2008   Podvečer s Ernstem Machem a jeho experimenty
17:00 -18:30          Beseda v Chrlicích s Martinem Černohorským a Josefem Janásem.
                              Pořádá městská část Brno-Chrlice.

24. dubna 2008    Ernst Mach, mechanika a relativita
16:30 -18:30          Přednáška J. Novotného. Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Kotlářská 2, Brno.
                              Pořádá Brněnská pobočka Jednoty českých matematiků a fyziků v rámci své výroční schůze..

14. února 2008     Ernst Mach ve vzpomínkách - 170. výročí narození
                              Beseda v Chrlicích. Pořádá městská část Brno-Chrlice.


* Tato stránka je průběžně aktualizována.