Perspektiva Ernsta Macha

Brněnské dny Ernsta Macha 2008 zahrnují akce pořádané v Brně u příležitosti 170. výročí narození významného fyzika a filosofa, chrlického rodáka Ernsta Macha (1838-1916), a 20. výročí umístění pamětní desky, věnované Jednotou československých matematiků a fyziků, na fasádě jeho rodného domu.

Stěžejní akce v rámci Brněnských dnů Ernsta Macha 2008 proběhnou ve dnech
15.-17. května 2008 za koordinace Masarykovy univerzity:

15. května 2008   Předkonferenční workshop "Fyzika, filosofie a vzdělávání"
16. května 2008   Konference "Mach – Fyzika – Filosofie"
17. května 2008   Slavnost odhalení reliéfu Ernsta Macha v Brně-Chrlicích

Pořadateli těchto akcí jsou Univerzita Karlova v Praze, Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brně, Akademie věd ČR, Jednota českých matematiků a fyziků, statutární město Brno spolu s městskou částí Brno-Chrlice.

Univerzita Karlova Masarykova univerzita Vysoké učení technické v Brně Akademie věd ČR Jednota českých matematiků a fyziků statutární město Brno

Ústřední konference je věnována širší problematice historických i současných témat vztahujících se k dílu Ernsta Macha – mechanice, kosmologii a částicím, filosofii – a vztahu Ernsta Macha k jeho významným současníkům Albertu Einsteinovi a Kurtu Gödelovi.

Zvaní přednášející: Jiří Bičák (UK), Jan Fischer (AV ČR), Josef Krob (MU), Jiří Langer (UK), Jan Novotný (MU), Antonín Píštěk (VUT), Klemens Rumpf (Universität Graz), Eberhard Schneider (Universität Freiburg), Zdeněk Stuchlík (SU), Emilie Těšínská (AV ČR), Walter Thirring (Universität Wien), Rikard von Unge (MU).